Nhắn tin với admin

Tài Khoản #14036 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim