Phi Tiêu Thần Kì

Số người đang chơi: 982 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Don*****ony - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Da*****ion - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 10000 Kim Cương    -      Sa*****ra - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương    -      As*****er - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương    -      He*****ld - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 7999 Kim Cương    -      Ge*****ral - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Do*****ha - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Li*****on - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Random    -      Ca*****ndy - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Random    -      Te*****tha - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Random    -      Bil*****na - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 245 Kim Cương
Giá 39,000/lượt chơi

Các minigame khác

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8620

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2400

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42443

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay CR7 Chrono

Đã chơi: 0

123,750đ 99,000đ

VQ MP5 Thiên Thần Bạch Kim

Đã chơi: 7552

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »