Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 444 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Eri*****ote - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Jo*****uis - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Bi*****anz - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Bil*****ny - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ra*****gh - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Dor*****aud - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Jer*****att - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Tyl*****ami - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Zac*****ona - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Mic*****gen - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Je*****dro - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
173***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-07 23:31
172***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-06 12:05
172***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-06 12:05
172***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-06 12:05
172***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-06 12:05
172***om Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương 2022-12-06 12:05

Các vòng minigame khác

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 5524

48,750đ 39,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8620

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2400

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay CR7 Chrono

Đã chơi: 0

123,750đ 99,000đ

VQ MP5 Thiên Thần Bạch Kim

Đã chơi: 7552

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »